Singapore’s national swimming team (Danny Yeo, Zhen Ren, Pang Sheng Jun, Chris Cheong, Russell Ong, Zheng We)